Nanodatabasen er udviklet i et samarbejde mellem Forbrugerrådet, Det Økologiske Råd og DTU Miljø bl.a. med støtte fra projektet ”Bedre regulering af kemikalier”, som er et treårigt projekt finansieret af Villum Fonden.


DTU Miljø har stået for udviklingen af databasen og står for dataindsamling, den videnskabelige vurdering af nanomaterialer samt NanoRiskCat kategoriseringen. Det er meningen at Nanodatabasen skal være ”levende” og et produkts profil kan derfor ændres, hvis nye data fremkommer. Det faglige indhold af Nanodatabasen bliver løbende opdateret af DTU Miljø ved fornyede søgninger i den videnskabelige litteratur samt input fra brugere af databasen, producenter og myndigheder.

 

Det Økologiske Råd har bidraget med ekspertviden indenfor området og har været medskribent på de fleste tekster. Vores erfaring bygger bl.a. på, at vi har gennem de sidste mange år har bidraget med betydelig viden, debat og oplysning i kemikaliedebatten, og har formået at fastholde fokus på kemikaliepolitik, uanset om det var oppe i tiden eller stod i skyggen af andre emner. Vi vil løbende opdatere Nanodatabasen, når der kommer ny viden på området. Desuden vil vi lægge nyhedshistorier op, som vi mener, vil bidrage til en nuanceret debat.

 

Forbrugerrådet har bidraget med erfaring fra vores mangeårige arbejde med at sætte fokus på kemi i forbrugerprodukter, samt med vores viden om hvordan man kommunikerer til forbrugerne på området. Forbrugerrådets blad Tænk har i maj-nummeret 2012 et større tema om nano. Forbrugerrådet vil ligeledes bidrage til vedligeholdelse af nano.tænk.dk, og sikre at databasen udvides løbende med flere produkter.

 

Nanodatabasen er fundet af det European Research Council gennem projektet EnvNano - Environmental Effects and Risk Evaluation of Engineered Nanomaterials (grant no. 281579) og har tidligere været fundet af Forbrugerrådet og af Villum Fonden (projekt nr. VKR022070) .

 

undefinedundefined

 

 

Maj 2016