Regulering af nanomaterialer udsat på ubestemt tid

Waiting_room_icon.svg.png

Europa-Kommissionen har besluttet ikke at etablere et nanoregister, som ville være obligatorisk i alle EU-medlemsstaterne ifølge Chemical Watch. Dette medvirker, at der fortsat ikke vil være obligatoriske forpligtelser for producenter af nanomaterialer og nanoprodukter omkring rapportering, trods talrige opfordringer til gennemsigtighed fra EU-medlemsstaterne, NGO'er og akademikere med hensyn til hvem, der producerer hvad i EU, hvor meget, der produceres, og hvad det anvendes til. Denne information er afgørende for enhver form for risikovurdering. En vurdering der ikke bliver gennemført i dag til skade for mennesker og miljø.

Kommissionen har endvidere undladt at indføre nye REACH-informationskrav for nanomaterialer i tide til at påvirke de endelige kemikalieregistreringer i 2018, hvor virksomheder skal registrere eksisterende stoffer, der produceres eller importeres i mængder på 1-100 ton. Det er særligt problematisk, at nanomaterialerne ikke kommer med i denne registreringsrunde, da antagelsen er, at det begrænsede antal nano-registreringer skyldes, at mange nanomaterialer bliver produceret eller importeret i små mængder. Vi ved, at der bliver produceret mange nanomaterialer i EU, men færre end 20 er blevet registreret i de to første REACH-registreringer for kemikalier, der produceres eller importeres i mængder henholdsvis over 1000 ton og mellem 100 og 1000 ton. Disse registreringer havde deadline i henholdsvis 2010 og 2013.

At Kommissionen undlader at indføre nye REACH-informationskrav for nanomaterialer betyder, at muligheden for at opnå specifikke oplysninger om nanomaterialer er gået tabt. Oplysninger der ellers ville gøre det muligt at lave konkrete risikovurderinger og risikostyring af nanomaterialer.

 

For mere infornation, se

https://chemicalwatch.com/45776/commission-rejects-idea-of-eu-nano-register