• Sverige foreslår nationalt nanoregister

  Posted 09.05.2016

  Sverige tilslutter sig nu de europæiske lande der har deres egne nationale nanoregistre ifølge Chemical Watch. Dette betyder, at svenske virksomheder fremover skal indberette oplysninger om bevist tilsatte nanomaterialer i kemiske produkter og artikler, uanset koncentration. Disse nationale nanoregistre er etableret på baggrund af, at der ikke er noget EU-baseret nanoregister, og at der derfor...


 • Regulering af nanomaterialer udsat på ubestemt tid

  Posted 11.04.2016

  Europa-Kommissionen har besluttet ikke at etablere et nanoregister, som ville være obligatorisk i alle EU-medlemsstaterne ifølge Chemical Watch. Dette medvirker, at der fortsat ikke vil være obligatoriske forpligtelser for producenter af nanomaterialer og nanoprodukter omkring rapportering, trods talrige opfordringer til gennemsigtighed fra EU-medlemsstaterne, NGO'er og akademikere med hensyn...


 • Designet til at fejle? Få registreringer i det danske nanoregister

  Posted 27.01.2016

  Få registreringer i det danske nanoregister

  I 2015 faldt den første deadline for indregistreringer, fra danske virksomheder der enten producerer eller importerer produkter med nanomaterialer, til det danske nanoregister. Registeret er blot et af flere nationale registre, som er oprettet de seneste år, med baggrund i, at der skal skabes overblik over udbredelsen af...


 • Industrien afviser ændringer i nano-definitionen

  Posted 14.12.2015

  I de seneste måneder er industrien og en række virksomheder blevet kritiseret for at modsætte sig anmodninger fra Det Europæiske Kemikalieagentur, om yderligere oplysninger om nanomaterialer.

  Dette understreger vigtigheden af, at Europa-Kommissionen får offentliggjort sin meget forsinkede gennemgang af REACH bilagene i forhold til...


 • Ny offentlig database for fødevarer og emballager med indhold af nanomaterialer.

  Posted 14.10.2015

  En ny amerikansk nanofooddatabase, der bl.a. beror på data fra Nanodatabasen (nanodb.dk), finder næsten 300 almindeligt tilgængelige fødevarer (samt materialer i kontakt med fødevarer) indholder nanomaterialer. Det er Center for Fødevaresikkerhed i USA der netop har udgivet denne nye søgbare database. Produkterne i databasen inkluderer bl.a. slik (M&M’s og Skittles),...


 • Nanopartikler i arbejdsmiljøet - en risiko for mandlig frugtbarhed?

  Posted 05.10.2015

  Forskning fra Det Nationale Forskningscenter i Arbejdsmiljø viser, at indånding af nanopartikler kan påvirke sædkvaliteten. Undersøgelserne er udført på mus i to forskellige forsøgsopstillinger. Voksne hanmus blev direkte eksponeret for nanopartikler og viste efterfølgende en væsentlig nedsat produktion af sædceller samt skader i testikelvævet. Desuden blev drægtige hunmus...


 • I hvilke fødevarer på det europæiske marked findes nanomaterialer?

  Posted 28.09.2015

  En uafhængig test, bestilt af Friends of the Earth i Australien, har undersøgt markedet for forekomsten af to slags nanopartikler i fødevarer. Det drejer sig om nanotitandioxid (TiO2) og nanosilica (SiO2). Begge typer er fundet i en række forskellige fødevarer, herunder M&M’s og Skittles (læs mere:

 • Kulstofnanorør kan skade menneskers lunger

  Posted 21.09.2015

  I Ingeniøren kunne man for nylig læse om kulstofnanorør, og hvordan de kan skade mennesker, hvis partiklerne indåndes. Dette sker i forbindelse med, at det amerikanske selskab Tesla Nanocoatings har markedsført deres produkter på det europæiske og danske marked.

  Den fulde artikel i Ingeniøren:

 • Databasen har rundet 2000 produkter

  Posted 03.09.2015

  Vi har netop nået over 2000 produkter i Nanodatabasen, hvilket gør det til den første database i verden der når over dette magiske nummer og den største produktbaserede database, der indeholder produkter med nanomaterialer og/eller produkter der hævdes at være baseret på nanoteknologi.

  Produkt nummer 2000 der blev lagt i databasen var en hårbørste med indhold af nanosølv. Sølv på...


 • Ny nano-definition på vej for kosmetiske produkter

  Posted 03.03.2014

  Kosmetikforordningen indeholder allerede en definition af nanomaterialer, men inden den endelige gennemførelse af forordningen er på plads, er definitionen altså allerede moden til præcisering.

  Kosmetikforordningen er en af de få lovgivninger, som allerede indeholder en definition af et nanomateriale. Alligevel vil en ny version sandsynligvis blive indført i 2014, da...