• Guld- og sølv-nanopartikler ændrer nervecellers vækst

  Posted 03.03.2014

  Guld- og sølvnanopartikler kan være problematiske for nervesystemet.

  Da udviklingen inden for nanoteknologi, herunder nano-medicin, går hurtigere end de regulatoriske tiltag på området, er der stadig store mangler i de påkrævede dataoplysninger om mulige sundhedsskadelige bivirkninger.

  Nu er det for første gang blevet påvist, at både guld- og sølv-nanopartikler...


 • Dansk forslag om skærpede informationskrav for nanomaterialer

  Posted 03.03.2014

  De nye forslag til informationskrav kommer fra Miljøstyrelsen og er tilknyttet den kommende nationale nanodatabase.

  I oktober sidste år meddelte den danske regering, at de vil lancere en national nano-database som en optakt til en nano-indrapporteringslov der i øjeblikket drøftes. I kølvandet på dette, har Miljøstyrelsen foreslået en række nanospecifikke...


 • Sort pigment på nanoform nedsætter sædkvalitet

  Posted 03.03.2014

  Musestudier viser, at udsættelse for Carbon Black kan påvirke hannernes sædkvalitet.

  Dansk forskning har vist, at udsættelsen for visse nanopartikler kan føre til nedsat sædkvalitet. I studiet indåndede gravide mus nanomaterialet Carbon Black, som er et kulstofmateriale. Carbon Black bliver i høj grad brugt som sort pigment i trykfarver og maling samt til at forstærke gummiprodukter. To...


 • Nødvendigt med særlig regulering af nanomaterialer

  Posted 03.03.2014

  Det Økologiske Råd giver i dette "Call-for-Action" forslag til forbedringer og stramninger af den europæiske kemikalielovgivning (med hovedvægt på REACH), på området for nanomaterialer.

  Rådet håber, at kunne råbe de danske og europæiske politikerne op, ved, med videnskabelig dokumentation, at tydeliggøre problemstillingen på området. Nanomaterialer er i dag ikke dækket af lovgivningen...


 • Magisk sølvkugle eller...?

  Posted 03.03.2014

  De europæiske forbrugerorganisationer ANEC og BEUC sætter med en ny udgivelse fokus på brugen af nanosølv i forbrugerprodukter. Organisationerne har fundet 117 produkter, der indeholder nanosølv, eller bruger det i deres markedsføring.

  Den nye brochure fra BEUC og ANEC hedder “Nano – very small and everywhere – A technological magic silver bullet or a serious safety...


 • Opfordring til miljøministeren: Mærk nanoprodukter

  Posted 03.03.2014

  Forbrugerrådet og Det økologiske Råd ønsker mærkning af nanoprodukter. Usikkerhederne om hvilke sundhedseffekter brugen af nanomaterialer i forbrugerprodukter har, samt det faktum at ingen har overblikket over hvor og hvor meget nanomaterialerne bliver brugt nødvendiggør en mærkningsordning. Der er også brug for ny lovgivning på området, mener de to råd. (Foto: Claus Bjørn...


 • Åbning af nyt nanocenter

  Posted 03.03.2014

  Nyt center skal se nærmere på konsekvenserne for sundheden, når vi bruger nano på arbejdspladsen eller i forbrugerprodukter.

  I Danmark forskes der i udviklingen af nanoteknologien og i udviklingen af forbrugerprodukter med nanomaterialer, men det halter med forskning i de helbredsmæssige konsekvenser for dem der evt. udsættes for nanomaterialerne. D.1. maj 2012 åbner...


 • Nanosølv i kosttilskud kan potentielt skade vores celler

  Posted 04.02.2014

  Danske forskere Syddansk Universitet har nu påvist, at nanosølv kan skade menneskelige celler. Mange kosttilskud kan indeholde nanosølv og det er denne eksponering, som Fødevarestyrelsen nu advarer danskerne imod. Det Europæiske Fødevareagentur (EFSA) har for nyligt konkluderet, at der er for lidt viden til at sige om nanosølv er farligt eller ej. Men det kan forsøgsresultaterne fra den danske...


 • Nano in the environment – an unknown risk

  Posted 14.08.2013

  Flere studier har vist, at nanopartikler kan have negative effekter på miljøet.

  I en ny artikel af Louise Sales gennemgås de nyeste studier, som har vist negative virkninger af nanopartikler på miljøet. Et hollandsk studie har bl.a. vist, at udsættelse for visse nanopartikler har skadelige effekter på regnorme. Desuden har en amerikansk undersøgelse fundet, at planter...


 • EU initiates nano communication project

  Posted 14.08.2013

  18 millioner kroner vil EU bruge på at øge offentligheden omkring nanoteknologi de næste 3 år.

  EU har afsat 2,4 millioner Euro til øget kommunikation til offentligheden omkring nanoteknologi. Projektet vil hovedsageligt fokusere på seks områder:

  • Udvikling af nye strategier for samarbejde og dialog langs den nano-teknologiske...