Nanopartikler i arbejdsmiljøet - en risiko for mandlig frugtbarhed?

NP i Arb miljøet.png

Forskning fra Det Nationale Forskningscenter i Arbejdsmiljø viser, at indånding af nanopartikler kan påvirke sædkvaliteten. Undersøgelserne er udført på mus i to forskellige forsøgsopstillinger. Voksne hanmus blev direkte eksponeret for nanopartikler og viste efterfølgende en væsentlig nedsat produktion af sædceller samt skader i testikelvævet. Desuden blev drægtige hunmus eksponeret for nanopartikler og her viste det hanlige afkom ved kønsmodenhed en forringet sædkvalitet. Påvirkningen kan således finde sted både når eksponeringen sker i voksenlivet og i fostertilstanden.

Ufrivillig barnløshed rammer 15 procent af alle danske par. I cirka halvdelen af tilfældene skyldes barnløsheden mandlige faktorer.

Læs mere om disse studier i Miljø og Sundhed: http://miljoogsundhed.sst.dk/blad/ms1502.pdf

Og på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs hjemmeside: http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/nyheder/arkiv/2015/nanopartikler-i-arbejdsmiljoe-paavirker-muligvis-maends-saedkvalitet