Industrien afviser ændringer i nano-definitionen

Mesoporous_Silica_Nanoparticle.jpg

I de seneste måneder er industrien og en række virksomheder blevet kritiseret for at modsætte sig anmodninger fra Det Europæiske Kemikalieagentur, om yderligere oplysninger om nanomaterialer.

Dette understreger vigtigheden af, at Europa-Kommissionen får offentliggjort sin meget forsinkede gennemgang af REACH bilagene i forhold til nanomaterialer.

Nanoteknologi-industrien advarer om, at så længe der ikke er nogen pålidelige målemetoder, så vil en EU-klassificering af materialer som nanomaterialer, når de er mindst 50 % nanoform, være vanskelig at gennemføre.

På den anden side argumenterer NGO'erne for, at tærsklen bør sænkes, da det ellers kan give mulighed for, at visse stoffer med potentielle nano-egenskaber falder uden for kontrol.

Producenterne af produkterne som på nuværende tidspunkt er i Nanodatabasen oplyser yderst sjældent hvad størrelsen er på de nanopartikler som de anvender og ingen har endnu oplyst størrelsesfordelingen af disse.